Wood You Play?

Logo in izdelava zloženke za igrače Wood you play? v sodelovanju z Ulo Kovačič.  (2014)

Advertisements